Voor mechanische ontwatering zijn continu werkende centrifuges in de meeste gevallen de beste technische en economische oplosssing. Onze centrifuges ontwateren grote hoeveelheden vaste stof en realiseren lage restvochtgehalten bij laag energie verbruik en nemen weinig ruimte in. Een goed gekozen centrifuge reduceert verregaand de kosten voor thermische droging of maakt deze zelfs overbodig. 

Button conturbexButton conturbex cxButton conthick

Button schuifcentrifugeButton trilzeefcentrifugesButton cascade

Button decantersButton ecolinecentrifugesButton laboratoriumcentrifuges

 download_icoontje