De zeefdecanter TURBOSCREEN is een kombinatiemachine bestaande uit een volmanteltrommel in de produkttoevoerzone en een nageschakelde zeeftrommel.  De vaste stoffen worden door sedimentatie in het volmanteldeel gescheiden en ingedikt. Daarne bestaat de mogelijkheid het produkt te wassen en tot aan de mechanisch  ontwateringsgrens te ontwateren. De speciale opbouw met een groot gedimensionierde zeeftrommel en de tweezijdige lagering maakt het mogelijk hoge centrifugaalkrachten en lange verblijftijden te realiseren. Hierdoor kunnen langzaam sedimenterende vaste stoffen zeer goed gescheiden, gewassen en ontwaterd worden. De afvoer van de tweede vloeistofstroom geschiedt door middel van een aparte vloeistofschacht.

TURBOSCREENSiebdekanterTSD1100TURBOSCREEN

klein_dwnld